BLUCHER-name_gray

Bl_kapning bl_money

BLÜCHER Sweden AB har sitt svenska huvudkontor i Kalmar, en kort bilfärd från AGBs verkstad. Produktionen sker sedan drygt 50 år tillbaka i Danmark, där företaget under kategorinamnen BLÜCHER EuroPipe, BLÜCHER Drain och BLÜCHER Channel tillverkar rostfria avloppsrör, rännor och golvbrunnar till professionella användare inom bland annat livsmedelsindustrin, kemisk industri, skeppsbyggeri och bostadsbyggande.

BLÜCHER tillhandahåller manuella så väl som elektriska kapmaskiner till sina rostfria rör, och för servicen kring maskinerna svarar AGB. De rostfria rören finns i dimensionerna 50 mm ända upp till 250 mm, och kapmaskinerna klarar av även de största dimensionerna, som blir allt vanligare på marknaden, framförallt i byggnader som arenor och sjukhus. Under de senaste åren har BLÜCHER levererat rostfria avloppsrör till flera av Sveriges största byggprojekt, som till exempel Tele 2 ArenaFriends Arena och Nya Karolinska sjukhuset.