Allmänna villkor AGB Service

Betalningsvillkor

Som regel har Ni som kund 30 dagar netto.

Skulle vi vid sedvanlig anmärkningskontroll se att Ert företag har betalningsanmärkningar kommer AGB Service utföra en felsökning och ni som kund erlägger sedan förskottsbetalning. Om ni som kund har oreglerade förfallna fakturor till ABG Service påbörjar vi inget nytt arbete förrän samtliga fakturor är reglerade till fullo.

Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta som uppgår till 12%. Levererade varor förblir vår egendom till dess full likvid erhållits.

Hämtning

En reparerad maskin skall avhämtas inom 14 dagar från det att kunden har fått meddelande att maskinen är klar för avhämtning. Har maskinen inte avhämtas inom denna tid skickar vi ut maskinen och debiterar er för fraktkostnaden samt hyra för lagerplats.

Leveransvillkor

När Ni skickar gods till oss tar vi inget ansvar för eventuella fraktskador. Skulle vi dock uppmärksamma en trolig transportskada vid mottagandet så meddelas transportören och Ni som kund omgående därefter övergår ansvaret på kund att kräva skadestånd av fraktbolaget.

Pressverktyg är båda ömtåliga och tunga så paketera alltid i kartong och se till att fixera maskin/väska med fyllnadsmaterial. Vid icke emballerat gods står sällan speditören för eventuell uppkommen skada under transport.

Utleverans sker ExWorks (Incoterms2000). Det vill säga Ni som kund står för hela ansvaret från det att vi lämnat godset till transportör. Vi paketerar alltid enligt de riktlinjer som våra speditörer givit oss. Eventuella skador och ersättningskrav ställs till respektive speditör.

Läs gärna våra rekommendationer kring packning av pressverktyget.