BROEN PayOff CMYK-A4

Broen är känt för sin ledande roll som leverantör av intelligenta lösningar för kontroll och flöden.
Broen erbjuder ett brett sortiment av rörsystem, kopplingar och ventiler i flera olika material.
Broens lösningar används inom vatten, värme, kyla, gas och sprinklerinstallationer i alla sorters byggnade.
Broen har djupgående kunskaper kring olika applikationers karaktär och samverkan och utvecklar innovativa
produkter som optimeras till nutidens behov men också framtidens krav i installationsbranschen.

Tel +46 31 761 02 00 • info@broen.se • www.broen.se

ny Ballofix ny Tectite ny Xpress