Välkommen till AGB service i samarbete med Rehau!

Support samt beställningar gällande Rehau´s system så hänvisar vi till ordervvs@rehau.com eller på deras huvudtelefonnummer 019-20 64 00.

För att hyra pressutrustning, kontakta AGB Service via mail hyrpool@agbservice.se eller ring kundtjänst på 0480-2812.

REHAU är en ledande global leverantör av avancerade polymer- och kompositprodukter för bygg, industri och slutanvändare.
Sedan företaget grundades 1948 har REHAU strävat efter att skapa nya användningsområden för polymermaterial. Vår strategi är att ersätta traditionella material med effektiva polymerer och erbjuda våra kunder mervärde med kreativa systemlösningar.

Mer än 20 000 anställda fördelade på 170 platser i 54 länder bidrar till Rehau’ tillväxt och framgång. REHAU utökar sitt nätverk på fem kontinenter för att fungera som partner på plats. Även i framtiden kommer vårt familjeföretag att förbli oberoende och fokusera på medel- och långsiktiga mål istället för kortsiktiga vinster. Redan idag är våra aktiviteter inriktade på framtidsinriktade lösningar som energieffektivitet, förnybar energi, vattenbehandling, rörlighet och framtida boende.

Rehau är bl.a. kännt för produkter som: RAUTOOL – Professionella verktyg för alla krav. RAUPIANO ljuddämpat inomhusavlopp – RAUTITAN Dricksvatteninstallation – RAUTHERM Uppvärmning och nedkylning vid bostadsbygge – RAUPEX Industri rör systemer – RAUSIKKO Dagvattenhantering – RAULINER – Rörsanering – AWASCHACHT – Avloppsbrunnar och rör och mycket annat.

Läs mer på: www.rehau.se